Logo Dans og Toner     Home     Om oss    Forestillinger

   
Music for Ballet Class       Music for Modern Dance Class
Kurs
 Kreativitetstimen
- en workshop i bevegelse for barn og ungdom
 

 Pedagog: Peter Lodwick  Assistent: Marit Krogeide

 Lodwick teknikken
- Kreativitet gjennom rytme & dynamikk

 Pedagog: Peter Lodwick

 Klassisk ballett
 
-  Kun for profesjonelle og videregående ni

 Pedagog: Marit Krogeide  Musiker: Peter Lodwick

Pilates
Pedagog: Marit Krogeide